gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 21 sierpnia 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Świadczenie wychowawcze - informacja o Programie Rodzina 500+

     Do realizacji  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  i do prowadzenia postępowań  w sprawach świadczenia wychowawczego Wójt Gminy Stanin wyznaczył  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.


      500plusProgram Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      Szacujemy, iż w gminie Stanin  wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzyma minimum 1800 dzieci.

Z uwagi  na tak dużą liczbę  wnioskodawców i szczególnie trudne warunki lokalowe Ośrodka  Wójt Gminy Stanin  zdecydował, iż wnioski na program 500+ będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie  adres: Stanin 105,  21-422 Stanin.

 

 

Czytaj więcej: Świadczenie wychowawcze - informacja o Programie Rodzina 500+

Jawny rejestr zbiorów Danych Osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, że prowadzi Jawny rejestr zbiorów danych osobowych (na podstawie art.36a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych - Dz. U z 2014 poz. 1662) , który jest dostępny w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie;  Stanin 62; 21-422 Stanin; w pok. nr 3; od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Nowe kryteria dochodowe

Nowe kryteria dochodowe Świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej

Bezpłatna Pomoc

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ

PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

         Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do:

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków;
tel. (025) 798 09 30

Konsultacje odbywają się w czwartki w godz. od 16:00 do 18:30

Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 61,
tel. (025) 7987780

Porady odbywają się od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin; tel. (081) 534-38-87 z filiami w:

Chełmie ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm; tel. 605780345

Puławach ul. Słowackiego 32; 24-100 Puławy; tel. 601561250

 

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides ul. Niecała 4/5a; 20-080 Lublin; tel.(081) 533-72-09 z filiami w:

Parczew: ul. Harcerska 8; 21-200 Parczew, tel. 504806438

Włodawa: ul. Żeromskiego 29; 22-200 Włodawa, tel. 504806441

Zamość: ul. Partyzantów 57, 22-400 Zamość, tel. 887219361