gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 18 września 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Nowy numer telefonu dla Świadczeń Rodzinnych

Uwaga !!! Uruchomiliśmy nowy numer stacjonarny dla Świadczeń Rodzinnych

25 753 18 13

Odbiór żywności z POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, iż w dniu 24.04.2018r.  dotarła ostatnia dostawa żywności
w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby, które posiadają skierowania mogą odbierać żywność w następujących punktach zgodnie z poniższym harmonogramem:

Budynek OSP w Jeleńcu: 25.04.2018r. od godz. 10.00 do 20.00    

Budynek po zlewni mleka w Tuchowiczu: 26.04.2018r. od godz. 10.00 do 18.00 

oraz 27.04.2018r. od godz. 10.00. do 14.00

Świetlica wiejska w Zastawiu: 25.04.2018r. od godz. 17.00 do 20.00 

oraz 26.04.2018r. od godz. 17.00 do 20.00

Budynek OSP w Sarnowie: 25.04.2018r. od godz. 17.00 do 20.00

 

Dzień wewnętrzny w świadczeniach rodzinnych w GOPS

Na podstawie zarządzenia Nr 4/2017 Kierownika GOPS w Staninie z dnia 10.08.2017 r. w sprawie ustalenia jednego dnia pracy w tygodniu bez obsługi interesantów, informuję, iż  począwszy od  dnia  7  września  2017 roku każdy  czwartek będzie  dniem wewnętrznym  w  dziale świadczeń rodzinnych   w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie. 

W tym dniu nie będą obsługiwani interesanci. Pracownicy będą prowadzić postępowania  i  wydawać  decyzje administracyjne w sprawie przyjętych wniosków. Za powstałe  niedogodności  bardzo  przepraszamy.


Kierownik GOPS w Staninie

Anna Ostrysz

Ogłoszenie o naborze - Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  o nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu - załącznik nr 1 (do pobrania)

Informacja dotycząca zmian w świadczeniach rodz. i wych. dla rodzin

SWIADCZENIA-RODZINNEGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie  informuje, że w dniu 7 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

1.Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko  

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca zmian w świadczeniach rodz. i wych. dla rodzin