gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 25 listopada 2020


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze

GOPS w Staninie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze w ramach projektu "Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w gminie Stanin".

1. Treść ogłoszenia 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ

załącznik 1,    załącznik 2,    załącznik 3,    załącznik 4,   załącznik 5

załącznik 6,    załącznik 7,    załącznik 8,    załącznik 9Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Staninie
Anna Ostrysz

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Stanin, dn. 18.01.2019r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego z dn. 08.01.2019r. dotyczącego przeprowadzenia warsztatów/ zajęć dla członków  Klubu Seniora w Staninie biorących udział w projekcie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”. 

Za najkorzystniejsze oferty zamówienia uznano oferty złożone przez następujących  wykonawców:

  • Oferta nr 1 - Wanda Klimek zam. Stanin 21 21-422 Stanin Część 2 zapytania 
    (zajęcia kulturalne)
  • Oferta nr 2 - Elżbieta Nurzyńska zam. Stanin 149A/2  21-422 Stanin Część 4 zapytania 
    (zajęcia rękodzielnicze)

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Kierownik GOPS w Staninie - Anna Ostrysz 

załącznik scan

 

Zbiorcze zestawienie usługi 2019

zestawienie

zbiorcze zestawienie ofert (scan)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOWOŻENIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego  z dn. 07.01.2019r. dotyczącego usługi polegającej na organizacji dowozu i odwozu do miejscowości Stanin podopiecznych  Klubu Seniora w Staninie biorących udział w projekcie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”. 

Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia uznano ofertę złożoną przez następującego  wykonawcę:

  • Oferta nr 1- PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ  W ŁUKOWIE  Spółka akcyjna ul. Piłsudskiego 29 21-400 Łuków

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, tj. cena 100%.

załącznik:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT (SCAN)