gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest sobota, 23 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+, to świadczenie dla tych osób, które podejmując się trudu wychowania liczniejszej rodziny musiały zrezygnować lub też nie mogły podjąć pracy zarobkowej. 

Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, jest świadczeniem finansowanym z budżetu państwa. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

mama4plus-jpg 28 02 2019 15 14

 

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

Matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci,a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci; Osoba nie posiadająca niezbędnych środków do życia, która osiągnęła wiek emerytalny (dla kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat ); Osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat.

W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie?

W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie dokwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019r. 1100 złotych brutto).Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej.Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć: 

1. akty urodzenia dzieci, 2. informację o numerach PESEL dzieci, 3. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. 

Przyznanie świadczenia odbywa się na drodze decyzji administracyjnej.

Anna Ostrysz

Kierownik GOPS w Staninie