gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 20 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Stanin, dn. 18.01.2019r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego z dn. 08.01.2019r. dotyczącego przeprowadzenia warsztatów/ zajęć dla członków  Klubu Seniora w Staninie biorących udział w projekcie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”. 

Za najkorzystniejsze oferty zamówienia uznano oferty złożone przez następujących  wykonawców:

  • Oferta nr 1 - Wanda Klimek zam. Stanin 21 21-422 Stanin Część 2 zapytania 
    (zajęcia kulturalne)
  • Oferta nr 2 - Elżbieta Nurzyńska zam. Stanin 149A/2  21-422 Stanin Część 4 zapytania 
    (zajęcia rękodzielnicze)

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Kierownik GOPS w Staninie - Anna Ostrysz 

załącznik scan