gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 28 października 2020


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOWOŻENIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego  z dn. 07.01.2019r. dotyczącego usługi polegającej na organizacji dowozu i odwozu do miejscowości Stanin podopiecznych  Klubu Seniora w Staninie biorących udział w projekcie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”. 

Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia uznano ofertę złożoną przez następującego  wykonawcę:

  • Oferta nr 1- PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ  W ŁUKOWIE  Spółka akcyjna ul. Piłsudskiego 29 21-400 Łuków

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, tj. cena 100%.

załącznik:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT (SCAN)