Srategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stanin - kwestionariusz ankiety internetowej

  • Drukuj

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 20 października 2020 roku do 31 października 2020 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców, zostaną wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do wypracowania ważnego dokumentu, jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stanin na lata 2021-2030.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

* * * * * *  ANKIETA ONLINE  * * * * * *


Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Zachęcamy serdecznie do udziału w badaniu.


Kierownik GOPS w Staninie
Anna Ostrysz