gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest wtorek, 19 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Bezpłatne specjalistyczne poradnictwo rodzinne

Miło nam poinformować, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Staninie realizuje projektpn. „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”  w  partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, a także z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Krzywdzie, Adamowie, Serokomli, Trzebieszowie, Wojcieszkowie oraz w Woli Mysłowskiej.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 420 osób (273 kobiet, 147 mężczyzn) poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie w/w gmin powiatu łukowskiego do końca XII 2020 roku.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

  • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych,
  • Działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • Pracę socjalną.

Zachęcamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW :

prawnik, psycholog, psycholog dziecięcy, psychiatra środowiskowy, terapeuta rodzin, specjalista ds. uzależnień, specjalista ds. przemocy, mediator, poradnictwo obywatelskie.

Okres realizacji projektu:  01.01.2019r. – 31.12.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi:  1 579 704,00 zł.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.